24 september 2022

150(+1) jaar Christelijk Onderwijs Burum!

Op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september vieren we 150 jaar Basisonderwijs in Burum. Eigenlijk 151 jaar, want het jubileum was officieel vorig jaar. Nu het weer kan, nodigen wij hierbij iedereen uit die op de basisschool in Burum les heeft gehad of gegeven óf als dorpsgenoot een herinnering aan Burum heeft.
Kom op zaterdag 24 september naar Burum en neem je familieleden mee! Het belooft een waardevolle dag te worden met oud klas- en dorpsgenoten. Opgave is verlengd tot en met 15 september.

Historie

‘Op de Hoogte’: een van de eerste christelijke scholen van Friesland

Christelijke basisschool ‘Op de Hoogte’ in Burum is de eerste christelijke lagere school die in de voormalige gemeente Kollumerland is opgericht. De eerste les vond 151 jaar geleden plaats in een nieuw schoolgebouw aan de Keegensterweg dat met vallen en opstaan en veel bijdragen van gelovige mensen bij elkaar was gebracht. Het is niet zo verwonderlijk dat juist in Burum een van de oudste christelijke scholen van Friesland staat.

Lees meer
Commissie

De reüniecommissie

De reüniecommissie organiseert de reünie op zaterdag 24 september en telt zeven leden. Allemaal uit Burum, dus vast bekende gezichten als je in Burum hebt gewoond of op school hebt gezeten. Ze stellen zich graag aan je voor; uiteraard in het ‘Boerums’.

Lees meer